Skip navigation

Reutte - St. Anna Kirche


Sveta misa održava se svake nedjelje u 16.00 h

Hl. Messe ist immer Sonntags um 16.00 h